Wbrew pozorom to nie tytuł nowej hollywoodzkiej superprodukcji. The Watchman (ang. strażnik) to nazwa urządzenia, które ma zapobiegać udarom. Do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych właśnie dopuściła go FDA. Migotanie przedsionków (atrial fibrillation, AF) pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru. Ponadto pacjenci z AF, u których już on wystąpi częściej dochodzi do zgonu lub wystąpienia nieodwracalnych deficytów neurologicznych. Szacuje się, że 50 proc. z nich umrze lub pozostanie niepełnosprawnych do końca życia. To właśnie dla pacjentów z AF stworzono Strażnika. The Watchman to niewielkich rozmiarów implant, który za pomocą przeznaczyniowego cewnika wprowadza się do uszka lewego przedsionka. Ma on zapobiegać przemieszczaniu się powstałych tu skrzeplin poza przedsionek i w związku z tym z...