Wczesna, celowana terapia (early, goal-directed therapy – EGDT) jest algorytmem postępowania coraz częściej zalecanym w przypadku chorych rozwijających wstrząs septyczny. Wdrażanie tej procedury w praktyce jest jednak ograniczone, a kosztoefektywność niejasna. Na łamach czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego mającego na celu określenie skuteczności i kosztu prowadzenia EGDT , Do badania włączono 1260 pacjentów. Badanych przydzielono losowo do EGDT (wg protokołu trwającego 6 godzin; n=630) lub standardowej terapii (n=630). Pierwszorzędowym punktem końcowym analizowanym w badaniu była śmiertelność w ciągu 90 dni. W grupie eksperymentalnej w czasie obserwacji stwierdzono zgon 184 z 623 pacjentów (29,5%). Śmiertelność w grupie kontr...