Nagłe lub intensywne krwawienia bezpośrednio zagrażają życiu pacjentów. Mogą być związane zarówno z urazami zewnętrznymi, jak i wystąpić incydentalnie podczas zabiegów operacyjnych. Współczesne metody tamowania krwawienia są mało skuteczne i opierają się głównie na mechanicznym ucisku. Intensywny rozwój inżynierii biomedycznej pozwolił opracować nowe materiały, które mogą być w stanie znacznie podwyższyć szansę na zatrzymanie niebezpiecznego krwotoku. Niedawno na rynku pojawiły się nowe technologie, które pozwalają na powstrzymanie intensywnego krwawienia z ran postrzałowych. Podobne koncepcje opracowali naukowcy, których celem było uzyskanie hemostazy w skali mikroskopowej. Badacze z University of Washington opracowali innowacyjny polimer, który po wstrzyknięciu niezwłocznie działa w k...