Podaż świeżych erytrocytów może poprawić wyniki u krytycznie chorych pacjentów, poprzez zwiększenie dopływu tlenu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka zatrucia w przebiegu zmian komórkowych i gromadzenia materiałów bioaktywnych, które powstają po dłuższym okresie przechowywania W tym wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma NEJM chorych w stanie krytycznym przypisano do grupy, w której otrzymywali albo czerwone krwinki w preparacie, pozyskane przed nie więcej niż 8 dniami lub standardowe preparaty erytrocytarne (najstarsze zdatne do użytku jednostki dostępne w banku krwi). Głównym punktem końcowym była 90-dniowa śmiertelność. Badanie prowadzono w okresie od marca 2009 do maja 2014 w 64 ośrodkach w Kanadzie i Europie. Do grupy świeżych ...