W trakcie zabiegów PCI stosowanie trombektomii manualnej może pozwolić na zredukowanie ryzyka wystąpienia zatorowości w dystalnych odcinkach tętnic wieńcowych i, tym samym, poprawić przepływ krwi w mikrokrążeniu. Niewielkie próby badawcze pokazują, że trombektomia poprawia wyniki leczenia, a wyniki większych badań sugerują odwrotność Do badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma NEJM losowo zakwalifikowano 10 732 osoby z zawałem STEMI, poddawane zabiegowi PCI. Część osób włączono do grupy strategii rutynowej tromektomii, a cześć do grupy PCI. Do wyników pierwszorzędowych zaliczono połączenie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, nawrotu zawału serca, wstrząsu kardiogennego lub wystąpienia niewydolności serca w klasie NYHA IV w ciągu 180 dni.   Punkt pierwszorzędowy wystąp...