Część badań wskazuje, że przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych przechowywanego przez ponad 2-3 tygodnie może być związane z występowaniem ciężkim działań niepożądanych. Na zdarzenia takie mogą być szczególnie narażeni pacjenci poddawani operacjom kardiochirurgicznym. Na łamach czasopisma New England Journal of Medicine opublikowano wyniki randomizowanego badania oceniającego wpływ wieku przetaczanych jednostek KKCz na efekty leczenia. Do badania włączono 1098 pacjentów w wieku powyżej 12 lat, poddawanych skomplikowanym operacjom sercowym w latach 2010-2014. Badanych przydzielono losowo do grupy otrzymującej ubogoleukocytarne KKCz przechowywane przez <10 lub >21 dni. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana w skali MODS (Multiple Organ dysfuncion Score – od 0 do 24). W g...