Odpowiednio wysokie stężenie kwasu foliowego u kobiet zapobiega powstawaniu wad cewy nerwowej u płodów. Według najnowszych zaleceń WHO jego stężenie u kobiet w wieku reprodukcyjnym optymalnie powinno przekraczać 400 ng/ml. Wady cewy nerwowej (neural tube defects, NTD) takie jak rozszczep kręgosłupa, bezmózgowie czy przepuklina mózgowa to poważne wady wrodzone, które rozwijają się już w pierwszym miesiącu ciąży, kiedy nie dochodzi do pełnego zamknięcia cewy nerwowej płodu. Według danych WHO co roku na świecie rodzi się około 300 000dzieci z tymi wadami. Istnieje wiele dowodów naukowych pochodzących z randomizowanych badań klinicznych i badań obserwacyjnych, które wskazują, że suplementacja kwasu foliowego przed i w czasie wczesnej ciąży istotnie zmniejsza ryzyko NTD. Public Health Servic...