Ułożenie serwet wokół przetwornika obrazu (zmniejszającego rozpraszanie promieniowania) podczas endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej, zmniejsza narażenie personelu na promieniowanie o 90% lub więcej – tak sugerują nowe badania. Autor: Karolina Twardowska Narażenie na promieniowanie personelu wykonującego ECPW może być bardzo wysokie, a wciąż wielu endoskopistów nie przestrzega wszystkich zalecanych środków ochrony osobistej. Serwety mogą zmniejszyć ekspozycję na promieniowanie do poziomu, który jest akceptowalny – tak twierdzą autorzy badania opublikowanego 31 marca w American Journal of Gastroenterology. Dr Thiruvengadam Muniraj z Yale School of Medicine w New Haven, Connecticut i jego koledzy przeanalizowali sto przypadków ECPW. W kolejności losowej, w czasie pięćdzie...