Siedzący tryb życia jest oskarżany o bycie przyczyną pogarszania się zdrowia populacji, jednak związek między czasem spędzanym w pozycji siedzącej a niezależnymi od tego czynnikami ryzyka pozostaje nieznany Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma Annals of Internal Medicine była ocena związku między ilością czasu spędzanego w pozycji siedzącej  a liczbą hospitalizacji, ogólną umieralnością, ryzykiem występowania chorób układu krążenia, cukrzycy oraz nowotworów u dorosłych. W ramach badania przeszukano bazy danych MEDLINE, PubMed, EMBASE, CINAHL, Cochrane Library oraz Web of Knowlege i Google Scholar. Wybrano badania oceniające zachowania związane z siedzącym trybem życia i ich związek, niezależnie od aktywności fizycznej, z przynajmniej jednym współczynnikiem chor...