Przeszczepienia płuc są jednymi z rzadziej wykonywanych zabiegów transplantacyjnych. Dla pacjentów z zaawansowaną chorobą płuc (np w przebiegu mukowiscydozy) operacja taka nie tylko poprawia komfort, ale ratuje życie. W przypadku tego narządu, podobnie jak wszystkich innych, problemem jest niedobór dawców. Budzącą coraz większe zainteresowanie opcją są pacjenci po zatrzymaniu krążenia.
Na łamach czasopisma Journal of Heart and Lung Transplantation ukazały się wyniki metaanalizy mającej na celu porównanie wyników przeszczepień płuc od dawcy z stwierdzoną śmiercią mózgu (donation after brain death – DBD) lub zatrzymaniu krążenia (donation after cardiocirculatory death – DCD). Analizowano bazy danych PubMed, CINAHL, Cochrane Database of Systemic Reviews, Database of Abstracts ...