Utrzymywanie okołooperacyjnej normotermii wpływa na zmniejszeni odsetka zakażeń miejsca operowanego po segmentowej kolektomii i stanowi część wytycznych bezpiecznej chirurgii WHO. Mimo to istnieją silne dowody na brak związku między wynikami operacji a normotermią, a definicja normotermii wciąż nie została ustalona Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma JAMA Surgery było zbadania, czy śródoperacyjna hipotermia u pacjentów poddawanych częściowej kolektomii wpływa na zmniejszenie występowania zakażeń miejsca operacyjnego. Kryteriami wykluczającymi z badania była obecność stomii pooperacyjnej, operacja nagła lub pilna i rozpoznanie zapalnej choroby jelit. W ramach interwencji mierzono w trybie ciągłym temperaturę ciała pacjenta stosując 4 możliwe definicje hipotermi...