Chirurgia bariatryczna jest obecnie uznaną metodą w leczeniu cukrzycy. Nie ma jednak róży bez kolców – jak radzą sobie pacjenci poddani operacji gastric bypass 2 lata po zabiegu? W czasopiśmie Lancet Diabetes & Endocrinology opublikowano pracę porównującą wyniki pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych zachowawczo lub operacją gastric bypass. Do badania włączono 120 osób leczonych w jednym z 4 szpitali klinicznych (3 w USA, 1 w Tajwanie). Badani w momencie włączenia mieli HbA1c przynajmniej 8%, BMI pomiędzy 30 a 39,9 i byli w wieku od 30 do 67 lat. Pacjentów przydzielono losowo do grupy stosowania wyłącznie modyfikacji stylu życia i leczenia farmakologicznego (n=60) lub, dodatkowo, operacji gastric bypass (metodą Roux-n-Y, n=60). Czas obserwacji wynosił 2 lata. Łączony pierwszorzędowy...