Wczesne badania kliniczne wskazują, że TAS-102, doustny lek zawierający trifluridynę i chlorowodorek tipiracilu, może być skuteczny w przypadku nawrotowego raka jelita grubego. Na łamach czasopisma NEJM ukazały się wyniki badania 3 fazy, oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo TAS-102. Do badania włączono 800 pacjentów z wznową raka jelita grubego. Badanych przydzielono losowo w stosunku 2:1 do grupy otrzymującej TAS-102 lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był ogólne przeżycie. W grupie przyjmującej TAS-102 obserwowano wydłużony czas przeżycia (mediana 7,1 vs 5,2 miesiąca, HR dla zgonu 0,68; 95% CI 0,58-0,81; p<0,001). Do najczęściej stwierdzanych działań niepożądanych nowego leku należały: neutropenia (38% badanych) oraz leukopenia (21%). U 4% osób otrzymujących TAS-102...