Stosowanie bogatej w warzywa i oliwę z oliwek diety śródziemnomorskiej jest jednym z bardziej korzystnych dla zdrowia zachowań żywieniowych. Dieta to związana jest z zmniejszeniem ryzyka rozwoju miażdżycy i wielu powikłań sercowo-naczyniowych. Okazuje się, że to nie koniec jej zalet. W najnowszym wydaniu czasopisma JAMA Internal Medicine, ukazały się wyniki badania oceniającego wpływ stosowania diety śródziemnomorskiej na funkcje poznawcze u osób starszych. Do badania włączono grupę 447 ochotników z Barcelony (Hiszpania). U badanych nie rozpoznawano do tej pory zaburzeń poznawczych, jednak mieli oni podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe. Średni wiek badanych wyniósł 66,9 roku, a 52,1% było płci żeńskiej. Badanych przydzielono losowo do grupy stosującej dietę śródziemnomorską z suplement...