Wartości progowe hemoglobiny niezbędne do przetoczenia krwi są kontrowersyjne. Do tej pory przeprowadzono trzy małe badania o niskiej sile statystycznej i jedno badanie jednoośrodkowe. Wyniki badania jednoośrodkowego pokazują zmniejszoną śmiertelność w przypadku strategii restrykcyjnej. Celem badania była ocena czy badanie wieloośrodkowe jest odpowiednią metodą aby uzasadnić lub obalić te odkrycia. Autor: lek. Marek Kozakowski W tym pragmatyczny, otwartym badaniu z randomizacją klasterową przeprowadzonym w sześciu uniwersyteckich szpitalach, wybrano wszystkich pacjentów w wieku powyżej 18 roku życia u których wystąpiło ostre krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, bez względu na choroby towarzyszące za wyjątkiem krwotoku grożącego wykrwawieniem. W sposób losowy przypisano szp...