Napoje zawierające kofeinę są jednym z najczęściej stosowanych “wspomagaczy” w społeczeństwie w ogóle i wśród lekarzy w szczególności. Wiele jest potwierdzonych korzystnych działań tej substancji, jednak wciąż pojawiają się nowe argumenty za. Na łamach czasopisma PLOS ONE ukazały się wyniki badania oceniającego związek pomiędzy przyjmowaniem kofeiny a częstością występowania zaburzeń erekcji. Do badania włączono 3724 mężczyzn w wieku powyżej 20 lat, którzy uczestniczyli w badaniu National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Zaburzenia erekcji oceniane były przy pomocy elektronicznej ankiety, uzupełnianej przez badanych. Analizowano podawane przez pacjentów dane dietetyczne w celu oszacowania dobowego spożycia kofeiny. Pacjenci w 3 (85-170 mg dziennie) i 4 kwint...