Konwencjonalne leczenie cukrzycy typu drugiego jest zwykle nieskuteczne. Czy leczenie operacyjne może wspomagać leczenie farmakologiczne? W przeprowadzonym badaniu, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Lancet Diabetes and Endocrinology oceniano wpływ, jaki miało przeprowadzenie operacji z pętlą Roux-en-Y na kontrolę cukrzycy dwa lata później. W artykule omówiono 2-letnie wyniki dla trwającego pięć lat randomizowanego badania, prowadzonego w 4 szpitalach uniwersyteckich w USA i Tajwanie. Początkowo pacjenci kwalifikowani musieli spełniać następujące warunki HbA1c co najmniej 8 proc., BMI 30-39,9 kg/m2, rozpoznana od co najmniej 6 miesięcy cukrzyca typu 2 i wiek 40-67 lat. Uczestnicy byli albo intensywnie leczeni z uwzględnieniem zmiany stylu życia, albo leczeni intensywnie...