Fundoplikacja sposobem Nissena polega na przyszyciu dna żołądka wokół dolnej części przełyku u pacjentów z chorobą refluksową przełyku. Zabieg ten można wykonać laparoskopowo lub z dostępu klasycznego. W prezentowanej publikacji porównano oba dostępy u dzieci z chorobą refluksową przełyku. Obecne dane sugerują lepsze wyniki zabiegu w populacji pediatrycznej z dostępu laparoskopowego niż klasycznego. Nie ma jednak badań z randomizacją, które porównywały oba dostępu. Do badania włączono pacjentów hospitalizowanych w latach 2003-2009 w dwóch norweskich ośrodkach. Dzieci randomizowano do wykonania fundoplikacji sposobem klasycznym lub laparoskopowym. Pierwszorzędowym punktem końcowym był nawrót choroby refluksowej przełyku, co zdefiniowano jako wskaźnik refluksowy >4 na monitorowaniu pH...