Okołooperacyjne podawanie beta-blokerów jest powszechnie zaakceptowaną metodą postępowania w przypadku pacjentów, u których przeprowadzana jest operacja kardiologiczna. Jednak ich użycie w grupie chorych kwalifikowanych na zabiegu poza sercem jest kontrowersyjne i wydaje się, że powinno uwzględniać indywidualną ocenę ryzyka zgonu. Problem ten podjęty został właśnie na łamach czasopisma JAMA Surgery, w którym wykazano, że efekt stosowania beta-blokerów może być zupełnie różny w zależności od charakterystyki pacjentów. Początkowe sukcesy w stasowaniu profilaktyki kardiologicznej u pacjentów z operacyjnymi chorobami serca przełożywło się na dość liberalne rekomendacje używania beta-blokerów także wśród populacji chorych przygotowywanych do zabiegów niekardiologicznych (ang. noncardiac sur...