Pośród pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu spowodowanym zamknięciem bliższego odcinka przedniego obszaru ukrwienia jedynie 40 proc. odzyska niezależność w swym funkcjonowaniu, jeśli będzie leczone tkankowym aktywatorem plazminogenu (t-PA) w monoterapii. Trombektomia z zastosowaniem stentu zwiększa odsetek reperfuzji i może poprawić długoterminowe wyniki w zakresie funkcjonowania pacjenta W ramach badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The New England Journal of Medicine oceniano wyniki leczenia pacjentów z udarem, u których stosowano jedynie t-PA albo t-PA i trombektomię ze stentowaniem w ciągu 6 godzin od wystąpienia pierwszych objawów. Pierwszorzędowym punktem końcowym była całościowa niesprawność oceniana w ciągu 90 dni przy użyciu zmodyfikowanej skali Ra...