Pacjenci, którzy przyjmują wtórną profilaktykę przeciwzakrzepową z powodu przebytego epizodu żylnej choroby zakrzepowo zatorowej (ang. venous thromboemoblism, VTE) i wymagają przeprowadzenia inwazyjnej procedury medycznej związanej z ryzykiem krwawienia niejednokrotnie stanowią wyzwanie kliniczne dla lekarzy. Stosowanie krótko działających leków przeciwzakrzepowych, takich jak heparyny drobnocząsteczkowe, jest częstym postępowaniem w trakcie okresu okołozabiegowego, jednak obecne wytyczne nie mają solidnej podstawy w badaniach klinicznych (zalecenia o sile 2C). Stąd naukowcy z University of Colorado postanowili podjąć się oceny zasadności stosowania terapii pomostowej u pacjentów z przebytym VTE, a wyniki ich pracy opublikowane zostały na łamach czasopisma JAMA Internal Medicine. Jednym...