W zakończonym właśnie konkursie na prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji funkcję prezesa powierzono Wojciechowi Matusewiczowi. To właściwy wybór, bo kandydat zna tę instytucję od podszewki. Na ile jednak będzie potrafił zapewnić jej niezależność i skuteczność? Pytanie jest zasadne w obliczu nowych wyzwań, przed jakimi stoi Agencja. Dr Matusewicz niepodzielnie rządzi w niej od 2008 r. (najpierw jako dyrektor, potem prezes), ale dopiero od początku tego roku dodano jej w nazwie „taryfikację” i nałożono obowiązek ustalania taryf świadczeń zdrowotnych. Wszyscy na to czekają, gdyż odtąd wycena usług medycznych ma być ustalana obiektywnie przez niezależną Agencję – choć właśnie nad tą niezależnością, w obliczu wyboru nowego/starego prezesa, wypada się dziś szczególnie po...