Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zaaprobowała do stosowania nowy, dożylny lek przeciwpłytkowy – kangrelor u dorosłych pacjentów poddawanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej.
Kangrelor to nowy inhibitor receptora P2Y12 znajdującego się na płytkach krwi. U osób poddawanych przezskórnej angioplastyce kluczowe dla powodzenia zabiegu jest szybkie i pełne zahamowanie aktywności płytek krwi. Każdego roku w samych Stanach Zjednoczonych przezskórną angioplastykę wykonuje się u ok. 500 000 osób. Standardowo do kwasu acetylosalicylowego dodaje się klopidogrel. Dane z badań klinicznych pokazują, że dysponujemy już lekami, które szybciej i silniej blokują płytki krwi. W badaniu klinicznym z udziałem ponad 10 000 uczestników porównywano kangrelor z klasycznym klopidogrelem. ...