Rak trzustki nieustannie stanowi jedno z największych wyzwań onkologii. Wśród czynników przyczyniających się do fatalnego rokowania pacjentów z tym typem nowotworu, z pewnością dużą rolą odgrywa późna diagnoza. Problem ten stał się przedmiotem pracy opublikowanej ostatnio na łamach czasopisma Nature, w której badacze opracowali nową, niezwykle skuteczną metodę wczesnego diagnozowania raka trzustki. Technika ta opiera się na wyizolowaniu z niewielkiej ilości surowicy pacjenta (około 250 mikrolitrów) pewnych charakterystycznych struktur – egzosomów. Kolejny etap diagnostyki, polega inkubacji egzosomów z kulkami, do których przyczepione są specyficzne przeciwciała rozpoznające jeden z proteoglikanów błony komórkowej – glipikan 1 (GPC1). Tak przygotowany materiał analizowany jest w dalszym...