Antybiotykoterapia u pacjentów z niepowikłanym ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, potwierdzonym w tomografii komputerowej, może być równie skuteczna, jak leczenie chirurgiczne – tak wynika z badania przeprowadzonego w Szpitalu Uniwersyteckim w Turku (Finlandia). Autor: lek. KAROLINA TWARDOWSKA Chorych z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego losowo podzielono na dwie grupy. W jednej z nich zastosowano standardowe leczenie, czyli zabieg chirurgiczny mający na celu usunięcie wyrostka, natomiast w drugiej grupie, chorym podano antybiotyki (ertapenem, levofloxacin i metronidazol). Większość pacjentów z grupy, która przyjmowała antybiotyki nie potrzebowała appendektomii (w ciągu 1 roku, kiedy prowadzone były obserwacje), natomiast pacjenci, u których przeprowadzono zabieg chirur...