Skuteczność przezskórnej angioplastyki w chorobie naczyń obwodowych jest istotnie ograniczona z powodu występowania restenozy. Jedną z metod, która może zmniejszyć ryzyko ponownego zwężenia jest zastosowanie balonów powlekanych lekiem antyproliferacyjnym bezpośrednio dostarczanym do śródbłonka naczynia. Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania z randomizacją, w którym oceniono skuteczność balonów powlekanych paklitakselem dedykowanych do leczenia zwężeń tętnic obwodowych. Prezentowane badanie przeprowadzono w 54 ośrodkach. Zakwalifikowano do niego 476 chorych z chromaniem przestankowym lub bólem niedokrwiennym w spoczynku z istotnym zwężeniem w jednej z tętnic. Chorych randomizowano w stosunku 2:1 do wykonania angioplastyki za pomocą balonu powlekanego pakl...