Aperitifem nazywany jest alkohol, często ziołowy, pity przed posiłkiem w celu zaostrzenia apetytu. W zależności od kraju (tradycja ta najczęściej kultywowana jest na południu Europy) może to być pastis, wermut czy ouzo. Czy działanie aperitifu ma uzasadnienie naukowe? Na łamach czasopisma Obesity ukazały się wyniki badania oceniającego wpływ picia alkoholu przed posiłkiem na ilość spożywanej żywności. Do badania włączono 35 kobiet o prawidłowej masie ciała. Pacjentkom podawano dożylnie alkohol (do uzyskania stabilnego stężenia etanolu 50mg/dl w wydychanym powietrzu), a następnie stymulowano ich zapachem wołowiny lub włoskiego sosu mięsnego. Przy pomocy rezonansu magnetycznego oceniano aktywność rejonów mózgu odpowiedzialnych za system nagrody (wykorzystując odpowiedzi BOLD – blood...