Broniąc lekarzy w sprawach sądowych, ciągle przekonuję się, że w specjalizacjach zabiegowych dużym problemem nadal pozostają zagadnienia związane ze zgodą pacjenta. W szczególności wątpliwości budzi kwestia rozszerzenia zakresu zgody na zabieg operacyjny. W związku z tym warto przypomnieć, kiedy zgodnie z przepisami prawa lekarz w niektórych sytuacjach może rozszerzyć zakres zabiegu operacyjnego, bez konieczności uzyskiwania nowej zgody od pacjenta. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dwie podstawowe reguły prawne, rządzące relacjami pacjent – lekarz. Pierwsza, zgodnie z którą: lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego świadomej (poinformowanej) i pisemnej zgody (art. 34 ust....