Firma Connectmedica opublikowała wyniki najnowszego raportu dotyczącego wizerunku lekarza w Polsce, pod nazwą „Polacy o lekarzach”. Raport został zrealizowany na próbie ponad 660 internautów. Zawiera m.in. informacje dotyczące komunikacji lekarz-pacjent, również w kontekście coraz powszechniejszego dostępu do internetu. Z raportu wynika, że 31 proc. badanych, którzy podczas ostatniej wizyty wybrali placówkę publiczną, oceniło lekarzy pozytywnie. Odsetek pozytywnych opinii wśród zwolenników prywatnej służby zdrowia jest o 10 p.p. wyższy. Wśród ogólnej opinii na temat lekarzy przeważają głosy neutralne, jednakże odsetek pozytywnych odpowiedzi jest o 10p.p. wyższy od odsetka odpowiedzi negatywnych. Raport wykazał, że wraz ze spadkiem liczby wizyt w ciągu roku rośnie odsetek pozytywnych op...