Skala Wellsa jest powszechnie znaną skalą pozwalającą określić prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepicy żył głębokich. Pierwotnie została ona zwalidowana u pacjentów ambulatoryjnych. W prezentowanej pracy opublikowanej na łamach JAMA Internal Medicine autorzy ocenili jej przydatność u osób hospitalizowanych, u których podejrzewano zakrzepicę żył głębokich. To prospektywne badanie przeprowadzono w 793-łóżkowym ośrodku akademickim, w którym rutynowo stosowano skalę Wellsa obliczaną komputerowo podczas wykonywania badania USG żył kończyn dolnych. Do badania włączono wszystkich hospitalizowanych dorosłych chorych, u których podejrzewano zakrzepicę żył kończyn dolnych między listopadem 2012 roku a grudniem 2013 roku. Z udziału w badaniu wykluczono pacjentów, którym rozpoznano zakrzepicę ży...