Biopsja węzła wartowniczego (sentinel lymph node biopsy, SLNB) jest już standardem w przedoperacyjnej ocenie zaawansowania raka piersi. Do identyfikacji węzła-wartownika najczęściej wykorzystuje się obrazowanie radiozotopowe (limfoscyntygrafia) i metodę barwnikową. Badacze nie są jednak zgodni, która z technik jest optymalna. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki badania RCT, w którym oceniano czy u pacjentek, u których węzeł wartowniczy udało zobrazować się w badaniu limfoscyntygraficznym korzyści przynosi dodatkowe oznaczenie węzła metodą barwnikową. Badanie prowadzono w okresie od marca 2010 do września 2012. Do analizy włączano pacjentki z rakiem piersi, u których zarówno badanie przedmiotowe jak i radiologiczne nie wskazywały na obecność przerzutów w węzłach chłonnych (n=...