Wciąż nie ustalono ostatecznie ryzyka krwawienia i powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów przyjmujących przewlekle warfarynę, jako wtórną prewencję po epizodzie zakrzepowo-zatorowym, a u których wymagane tymczasowe przerwanie terapii przeciwzakrzepowej z powodu planowanej operacji lub inwazyjnego zabiegu diagnostycznego. Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma JAMA Internal Medicine było wyznaczenie odsetka występowania istotnego klinicznie krwawienia oraz epizodów zakrzepowo-zatorowych u pacjentów, u których przerwano terapię warfaryną w celu przeprowadzenia zabiegów inwazyjnych, porównując z grupą, u której stosowano i niestosowano terapii pomostowej. Do analizy włączono w sumie 1812 przypadków operacji/zabiegów, przeprowadzonych u 1178 pacjentów. Ekspozycję...