Podczas operacji pomostowania aortalno-wieńcowego niedokrwienie i reperfuzja uszkadzają miokardium i zwiększają pooperacyjne stężenie troponiny, co wiąże się z gorszym rokowaniem W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma The Lancet Diabetes and Endocrinology sprawdzano czy przedoperacyjne podawanie metforminy zmniejsza uszkodzenie miokardium, oceniane jako zwiększenie stężenia troponiny u pacjentów bez cukrzycy. Badanie miało charakter próby kontrolowanej placebo i podwójnie zaślepionej. Prowadzono je na grupie pacjentów poddawanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) z użyciem krążenia pozaustrojowego. Pacjenci przyjmowali albo 500 mg metforminy trzy razy dziennie albo placebo w tym samym schemacie w okresie trzech dni przed operacją. Oceniano stężenie t...