Plastron, zwany inaczej ropniem okołowyrostkowym jest skutkiem perforacji zmienionego zapalnie wyrostka robaczkowego. Zajmuje on najbliższe otoczenie narządu, jednak ograniczony często przez sieć większą, nie rozprzesrzenia się na całą jamę otrzewną. Obecnie jest leczony przede wszystkim zachowawczo, przy zastosowaniu antybiotykoterapii, NLPZ i diety. Czy chirurgia laparoskopowa może być lepszym rozwiązaniem? Na łamacha czasopisma Annals of Surgery ukazały się wyniki badania porównującego efekty leczenia zachowawczego i operacji laparoskopowej w leczeniu ropnia okołowyrostkowego. Do badania włączono 60 dorosłych chorych z rozpoznanym plastronem. Badanych przydzielono losowo do grupy leczonej operacją laparoskopową (n=30) lub zachowawczo (n=30). Oceniano czas hospitalizacji, częstość naw...