Technika TAVR (transcatheter aortic valve replacement) umożliwia leczenie objawowych zwężeń zastawki aortalnej nawet w populacji pacjentów o wysokim ryzyko operacyjnym, dyskwalifikującym ich z klasycznej, otwartej operacji kardiochirurgicznej. Nie jest to jednak metoda pozbawiona wad. W najnowszym wydaniu czasopisma Journal of the American College of Cardiology ukazały się wyniki badania oceniającego częstość występowania i przyczyny zdarzeń neurologicznych związanych z zabiegami TAVR. Do badania włączono 1015 pacjentów. Z tej grupy 996 osób zostało poddanych TAVR z wykorzystaniem samorozprężalnego systemu w jednym z 44 referencyjnych ośrodków w Europie, Kolumbii i Izraelu. Oceniano częstość występowania zdarzeń neurologicznych w fazie okołozabiegowej (od początku procedury do pierwszeg...