Podawanie leków w określone miejsca naszego organizmu wymaga opracowywania innowacyjnych formuł farmaceutycznych lub specjalnych rozwiązań technicznych. Jedną z lokalizacji, gdzie pożądane byłoby stosowanie miejscowo działających leków jest jelito grube. Przykładowe zastosowanie takiego rozwiązania to nieswoiste zapalenia jelit, gdzie leki podane ogólnoustrojowo przyczyniają się do powstania działań niepożądanych – miejscowe uwalnianie pomogłoby częściowo zniwelować ten efekt. Wiele leków podawanych drogą doustną ma ograniczone zastosowanie w niektórych jednostkach chorobowych z powodu faktu absorpcji lub metabolizmu we wcześniejszych częściach naszego organizmu przed osiągnięciem narządu lub tkanek docelowych. Dobrym przykładem takiej lokalizacji jest jelito grube. Zespół badaczy z Pur...