Bardzo często pytacie mnie państwo o błędy w umowach cywilnoprawnych (dalej: kontrakt) zawieranych przez lekarzy. Oczywiście występuje bardzo wiele takich błędów, które mają mniej lub bardziej poważne konsekwencje prawne w przypadku sporu sądowego. Poniżej piszę o, moim zdaniem, największym błędzie. Na wstępie trzeba podkreślić, że udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej ma dla lekarzy plusy (np. to, że kontrakty są mocno zindywidualizowane, gdyż na treść umowy mają wpływ negocjujące ją strony) i minusy, z których najważniejszy jest ten, że pomiędzy lekarzem a podmiotem leczniczym powstaje odpowiedzialność solidarna. Istotą odpowiedzialności solidarnej lekarza i podmiotu leczniczego jest to, że pacjent może żądać całości odszkodowania od jednej z tych osób al...