Zmiana techniki szycia podczas zamykania powięzi po operacji wykonywanej z cięcia podłużnego w linii środkowej, może znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo powikłań – tak wynika z badania przeprowadzonego przez holenderskich naukowców. Naukowcy z Rotterdamu przeprowadzili prospektywne, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane badanie na oddziałach chirurgii i ginekologii w dziesięciu szpitalach w Holandii. Celem było porównanie technik szycia podczas zamykania powięzi w linii środkowej. W badaniu wzięli udział pacjenci w wieku osiemnastu lat lub starsi, u których zaplanowana była laparotomia wykonywana z cięcia podłużnego w linii środkowej. Decyzja o tym, który pacjent będzie miał szwy w odstępach 5 mm i o głębokości 5mm, a który w odstępach 1 cm i o głębokości 1cm, została w...