Radykalnie przeprowadzony zabieg onkologiczny oznacza, że zarówno makroskopowe, jak i mikroskopowe marginesy resekcji nowotworu są wolne od komórek nowotworowych. W przypadku tych pierwszych polega się na oczach chirurga, natomiast te drugie wymagają badania histopatologicznego. Często po operacji okazuje się, że chory wymaga powtórnego zabiegu ze względu na obecność raka w marginesie mikroskopowym. Gdyby informacja o dodatnich marginesach mikroskopowych była dostępna podczas operacji, to pacjent uniknąłby drugiego, obciążającego zabiegu. Firma Oak Ridge National Laboratory (znana głównie z badań nad bronią jądrową) opracowała nowoczesną sondę analizującą powierzchnię i próbki tkanek, która może w niektórych przypadkach zastąpić patologa przy identyfikacji tkanek zmienionych nowotworowo...