U większości kobiet, które kwalifikują się od oszczędzającego leczenia raka piersi (breast-conserving therapy, BCT) jako terapię uzupełniającą stosuje się napromienianie piersi. Czy radioterapia obejmująca też regionalne węzły chłonne przyniosłaby w tej grupie korzyści? Zagadnieniem tym zajęła się międzynarodowa grupa badaczy pod kierownictwem Timothy’ego T. Whelana. Naukowcy losowo kierowali kobiety z rakiem piersi z zajętymi węzłami chłonnymi lub wysokim ryzykiem ich zajęcia do operacji oszczędzającej, a następnie napromieniania całej piersi i węzłów chłonnych (przy tętnicy piersiowej wewnętrznej, nadobojczykowych i pachowych) – grupa 1 – lub samego tylko gruczołu – grupa 2. Pierwszorzędowym punktem końcowym ocenianym przez badaczy było przeżycie wolne od objawów choroby (DFS), przeży...