Mniejsza śmiertelność okołooperacyjna, ale większe ryzyko pęknięcia w przebiegu ośmioletniej obserwacji w przypadku zastosowania leczenia wewnątrznaczyniowego u chorych z tętniakiem aorty brzusznej – do takich wniosków doszli naukowcy w wyniku retrospektywnego badania przeprowadzonego w USA. Badacze przeanalizowali dane dotyczące aż 39 966 par pacjentów, którzy byli leczeni metodą klasyczną lub wewnątrznaczyniową, wykluczono natomiast chorych z pęknięciem lub rozwarstwieniem aorty. Śmiertelność okołooperacyjna wyniosła 1,6% w przypadku wewnątrznaczyniowego zabiegu i 5,2% w przypadku operacji klasycznej. Wskaźnik przeżycia był wyższy u pacjentów leczonych wewnątrznaczyniowo w pierwszych 3 latach obserwacji, ale po kolejnych 5 latach był już bardzo podobny w obu grupach. W ciągu oś...