Co lepsze dla pacjentów z zapaleniem uchyłków powikłanym perforacją i ropnym zapaleniem otrzewnej – wskazują wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania przeprowadzonego w równoległych grupach. Badanie zostało przeprowadzone w równoległych grupach w aż trzydziestu czterech szpitalach klinicznych i ośmiu szpitalach akademickich w: Belgii, Włoszech i Holandii, w okresie od lipca 2010r. do lutego 2013r. Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupę LOLA, w której porównywano płukanie jamy otrzewnej z sigmoidektomią oraz grupę DIVA, w której z kolei porównywano operację Hartmanna i sigmoidektomię z pierwotnym zespoleniem. W sekcji DIVA nadal trwają badania, ale naukowcy zdecydowali się opublikować już sprawozdanie z wyników sekcji LOLA. W badaniu uczestniczyli pacjenci z zapaleniem u...