Podczas międzynarodowego spotkania eksperci doszli do porozumienia tylko w przypadku jednej trzeciej proponowanych oświadczeń dotyczących ostrego zapalenia uchyłków. Nie udało się osiągnąć konsensusu w kwestiach takich jak antybiotykoterapia, czy metody chirurgiczne. Chociaż leczenie ostrego zapalenia uchyłków zmieniło się znacznie w ciągu ostatniej dekady, to nadal istnieją pewne kontrowersje. Dr Peter O’Leary i jego koledzy z Galway University Hospital w Irlandii, zaangażowali pięćdziesięciu czterech lekarzy do badania Delphi, którego celem było osiągnięcie międzynarodowego porozumienia w sprawie leczenia ostrego zapalenia uchyłków. Po trzech rundach dyskusji naukowcy doszli do porozumienia zaledwie w przypadku 20 na 63 oświadczenia. Eksperci zgodzili się, że tomografia kompute...