Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe zyskują coraz większą popularność. Są skuteczne i łatwe w stosowaniu (bywają też refundowane). Jedną z większych wad ich stosowania jest brak skutecznego (i dostępnego) leku odwracającego ich działanie. Czy to się zmienia? Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania dotyczącego skuteczności idarucizumabu w odwracaniu przeciwkrzepliwego działania dabigatranu. Do badnia włączono 90 pacjentów przyjmujących dabigatran, którzy wymagali szybkiego odwrócenia jego działania z powodu poważnego krwawienia (grupa A, n=51) lub konieczności operacji ze wskazań pilnych (grupa B, n=39). Pacjenci otrzymywali 5g idarucizumabu – oceniano jego bezpieczeństwo i skuteczność w odwracaniu działania przeciwkrzepliwego (mierzoną czasem trombinowym i c...