Niektórzy lekarze uważają, że muzyka zmniejsza stres i skraca czas operacji, podczas gdy inni sądzą, że jest czynnikiem rozpraszającym uwagę chirurga i należy jej unikać. Jednocześnie jest niewiele publikacji podsumowujących wpływ muzyki na przebieg operacji, dlatego zainteresowali się tym naukowcy z Atlanty. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili zatem badanie, którego celem była ocena wpływu muzyki na proste zamykanie ran podczas zabiegu chirurgicznego. Chirurgów plastycznych poproszono, by warstwowo zszyli świńskie nóżki przy muzyce i bez niej. W badaniu zastosowano prostą randomizację do przypisania lekarzy do dwóch grup, a próby przeprowadzano dwa razy. Wyniki analizowano w celu określenia znaczących różnic w czasie wykonania zadania i w jakości szycia. Zgodnie z analizą, słuchanie pr...