Hipertermia jest metodą coraz częściej stosowaną – w połączeniu z chemioterapią lub radioterapią – w leczeniu wybranych typów raka. „Hipertermia czyli podgrzewanie jest rodzajem uwrażliwienia pewnych obszarów na promieniowanie lub chemioterapeutyki w celu zwiększenia skuteczności leczenia. Samo podgrzanie oczywiście nie ma żadnego efektu terapeutycznego” – tłumaczy prof. dr hab. Piotr Rutkowski z Instytutu Centrum Onkologii w Warszawie. Hipertermia stosowana jest w onkologii w kilku różnych połączeniach. Są to: HIPEC czyli chemioterapia dootrzewnowa stosowana w warunkach hipertermii. „Zastosowanie tej metody musi być poprzedzone chirurgicznym zabiegiem cytoredukcyjnym, podczas którego wykonywana jest maksymalna resekcja zmian nowotworowych. Pozostawia się jedynie zmiany resztkowe i właś...