Stworzenie sztucznego serca jest jednym z wielkich marzeń kardiologów i kardiochirurgów. Dotychczasowe próby napotykały częste powikłania zakrzepowo-zatorowe i krwotoczne, jednak postęp w tworzeniu biokompatybilnych materiałów daje nadzieję na pokonanie tych trudności. W najnowszym wydaniu czasopisma The Lancet opublikowano opis dwóch przypadków zastosowania sztucznego serca (dwukomorowej pompy wszczepianej do klatki piersiowej pacjenta, nazwanej C-TAH), u chorych z ciężką niewydolnością serca nie kwalifikujących się do transplantacji. Pierwsze urządzenie wszczepiono 76-letniemu pacjentowi 18 grudnia 2013 roku, drugi C-TAH otrzymał 68-letni pacjent 5 sierpnia 2014 roku. Zabiegi wykonano w referencyjnych ośrodka kardiochirurgii we Francji. Czas spędzony na krążeniu pozaustrojowym wyniós...