Celem badania było określenie bezpieczeństwa i skuteczności transfuzji koncentratu krwinek czerwonych poddanych krioprezerwacji (cryopreserved packed red blood cell – CPRBC) u pacjentów po urazach.
Koncentrat krwinek czerwonych (Liquid packed red blood cells -LPRBC) charakteryzuje się skróconym okresem ważności i pogorszeniem jakości erytrocytów w miarę upływu czasu. CPRBC jest zamrażany od 2 do 6 dni po donacji, przechowywany do 10 lat i może być dostępny przez 14 dni po rozmrożeniu i przemyciu. CPRBC wykorzystuje się w różnych przypadkach, ale jego wpływ na wyniki kliniczne nie jest do tej pory znany.
Przeprowadzono prospektywne, randomizowane, podwójnie ślepe badanie w pięciu ośrodkach urazowych pierwszego stopnia. Pacjentów ze stabilnymi urazami wymagającymi tran...