Przezskórna stymulacja nerwu piszczelowego kontra pozorowana elektrostymulacja – nowe badanie, przeprowadzone przez brytyjskich naukowców. Przezskórna stymulacja nerwu piszczelowego (PTNS) jest nową metodą leczenia nietrzymania stolca. Wyniki wielu pacjentów wskazują na to, że daje ona korzystne efekty u 50-80% chorych, jednak jej skuteczność, w porównaniu do pozorowanej stymulacji elektrycznej, nie została jeszcze zbadana. Stąd też naukowcy z Queen Mary University of London postanowili przeanalizować krótkoterminową skuteczność PTNS i porównać ze skutecznością pozorowanej stymulacji elektrycznej u osób dorosłych cierpiących na nietrzymanie stolca. Naukowcy przeprowadzili podwójnie ślepe, wieloośrodkowe, badanie z randomizacją, w grupach równoległych. Badanie nazwano CONFIDeNT (od...