Długoterminowe wyniki po transplantacji wątroby uległy znaczącej poprawie w miarę upływu czasu u pacjentów z HIV, ale nie u pacjentów z HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jednocześnie. – Pacjenci zakażeni jedynie HIV, którzy przyjmują odpowiednie leczenie, mają doskonałe wyniki po przeszczepie wątroby. Te wyniki są podobne w porównaniu do niezakażonych biorców przeszczepu wątroby – poinformował w e-mailu do agencji Reuters Health, główny autor, Dr Jayme Locke z Oddziału Transplantacji na University of Alabama w Birmingham. – Wyniki naszego badania zapewniają dodatkowe wsparcie dla dalszej praktyki transplantacji wątroby wśród wybranych pacjentów zakażonych HIV, cierpiących na schyłkową niewydolność wątroby – dodał dr Locke. Korzystając z danych Scienti...